รายละเอียดตำแหน่งงาน

บริษัท/องค์กร

บริษัท บดินทร์ ฟุตแวร์ คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

วางแผนงาน จัดการ ตรวจสอบ และควบคุมดูแลขั้นตอนและกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณภาพของสินค้า
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงาน

จำนวนอัตรา
2 อัตรา
เงินเดือน
ตามการตกลง
สวัสดิการ
อาหารกลางวัน ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชายอายุ 25ปีขึ้นไป
- วุฒิปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาเทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาที่เกี่ยวช้อง
- มีความรู้ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต
- มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี
- มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตสินค้าในโรงงาน โดยเฉพาะการผลิตรองเท้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
103/1 ถ.เทพารักษ์ กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จังหวัด
สมุทรปราการ
วิธีการสมัครงาน
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Officer
email : hr@bordincorp.com

หมายเหตุ
ลงประกาศ
09/06/2011 17:53
กรอกใบสมัครงาน
  Copyright 2005-2011 bordincorp All rights reserved.
view