รายละเอียดตำแหน่งงาน

บริษัท/องค์กร

บริษัท บดินทร์ ฟุตแวร์ คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งงาน

พนักงานออกแบบรองเท้า PRODUCT DESIGN

ออกแบบรองเท้า และสื่อส่งเสริมการตลาด

จำนวนอัตรา
2 อัตรา
เงินเดือน
ตามการตกลง
สวัสดิการ
อาหารกลางวัน  ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
    - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เพาะช่าง)-ปริญญาตรีสาขาเขียนแบบ หรีอ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Graphic Photoshop illustrator
    - มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้งาน และสามารถสื่อสารออกมาเป็นผลงานได้ดี
    - มีวุฒิภาวะมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน
    - มีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควร
    - มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบหรือออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการออกแบบรองเท้าจะพิจารณาพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
103/1 ถ.เทพารักษ์ กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จังหวัด
สมุทรปราการ
วิธีการสมัครงาน
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Officer
email : hr@bordincorp.com

หมายเหตุ
ลงประกาศ
09/06/2011 17:51
กรอกใบสมัครงาน
  Copyright 2005-2011 bordincorp All rights reserved.
view