ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วันที่ประกาศ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

วางแผนงาน จัดการ ตรวจสอบ และควบคุมดูแลขั้นตอนและกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณภาพของสินค้าประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตัดสินใจและแก....

2 ตามการตกลง 09/06/2011 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ

รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสารการผลิต การติดต่อประสานงานในโรงงาน จัดทำเอกสารภายในสำนักงานเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2 ตามการตกลง 09/06/2011 สมัครงาน

พนักงานออกแบบรองเท้า PRODUCT DESIGN

ออกแบบรองเท้า และสื่อส่งเสริมการตลาด

2 ตามการตกลง 09/06/2011 สมัครงาน
  Copyright 2005-2011 bordincorp All rights reserved.
view