ข้อมูลเกี่ยวกับเท้า

ตารางเปรียบเทียบขนาดรองเท้า

        ขนาดรองเท้าในแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน เวลาไปซื้อรองเท้าคนขายมักจะถามว่า ใส่รองเท้าเบอร์อะไร?  ซึ่งบางครั้งเบอร์ที่ท่านใส่อาจจะไม่ตรงกับเบอร์รองเท้าที่ท่านจะซื้อ เพราะใช้มาตรฐานต่างกัน ดังนั้นเราจึงมีตารางเปรียบเทียบขนาดรองเท้าในแต่ประเทศ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบขนาดรองเท้าได้ง่ายขึ้น  หรือถ้าท่านต้องการวัดขนาดรองเท้าจากเท้าเปล่าก็ได้วิธีการตามนี้ครับ

          1.นำกระดาษ A4 วางที่พื้นแล้วเอาเท้าเปล่าไปวางทับ


          2.ใช้ปากกาจุดที่ปลายนิ้วที่ยาวที่สุดกับปลายส้นเท้าและความกว้าง[จุดแนวดิ่ง]


          3.ใช้ไม้บรรทัดวัดจุดแรกถึงจุดสอง ว่าได้กี่มิลลิเมตร แล้วนำค่าที่ได้เทียบที่ตารางข้างล่างได้เลยครับ

 

 FOOTWEAR  SIZE  TABLE

 

  Copyright 2005-2011 bordincorp All rights reserved.
view